gDjAm92Q.jpeg

שיחות במרחב המקוון

שיחות עם חברים, מורים ושותפים לדרך.

מחשבות, הגיגים ושיתופים, הרצאות בכנסים, 
מפגשי ZOOM וכל מה שמעניין בענן

מדיטציות מוקלטות עם טלי הלמן מור 

בימים אלה בהם מהדהדת בכולנו זיקת הגומלין וביתר שאת, אנחנו מבקשות להשקות את זרעי הביחד; לאפשר מרחב של שקט, יציבות, התבוננות ולב פתוח.